Kliniker i Mölndal

Klinik: Folktandvården Krokslätt
Besöksadress: Fredåsgatan 13
Adress: Box 2004
Postadress: 431 02 Mölndal
Telefon: 010-441 99 30
E-post: ftv.krokslatt@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Lindome
Besöksadress: Almåsgången 5
Adress: Box 53
Postadress: 437 30 Lindome
Telefon: 010-441 92 40
E-post: ftv.lindome@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Pedagogen Park
Besöksadress: Pedagogen Park, Bifrostgatan 30
Adress: Pedagogen Park, Bifrostgatan 30
Postadress: 431 44 Mölndal
Telefon: 010-441 97 90
E-post: ftv.bifrost@vgregion.se

Klinik: Folktandvården TMS
Besöksadress: Biskopsbogatan 27
Adress: SU/Mölndals sjukhus
Postadress: 431 80 Mölndal
Telefon: 010-441 71 10
E-post: ftv.molndals.sjukhus@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Åby
Besöksadress: Katrinebergsgatan 1
Adress: Box 16
Postadress: 431 21 Mölndal
Telefon: 010-441 86 10
E-post: ftv.aby@vgregion.se

Klinik: Happident Mölndal
Besöksadress: Bergmansgången 5
Adress: Bergmansgången 5
Postadress: 431 30 Mölndal
Telefon: 031-87 58 80
E-post: molndal@happident.se

Klinik: Mölndals Tandakut
Besöksadress: Hagåkersgatan 2
Adress: Hagåkersgatan 2
Postadress: 431 41 Mölndal
Telefon: 031-27 38 80
E-post: info@molndalstandakut.se

Klinik: Mölndals Tandhälsovård (A Wetter Bergström)
Besöksadress: Bergmansgatan 5
Adress: Box 203
Postadress: 431 30 Mölndal
Telefon: 031-67 22 50
E-post: annabergstrom@wetter.se

Klinik: Mölndals Tandhälsovård (L Borg)
Besöksadress: Bergmansgatan 5
Adress: Box 203
Postadress: 431 30 Mölndal
Telefon: 031-87 44 47
E-post: leif.borg@ptj.se

Klinik: Mölndals Tandhälsovård (M Rosbecker)
Besöksadress: Bergmansgatan 5
Adress: Box 203
Postadress: 431 30 Mölndal
Telefon: 031-87 44 47
E-post: mattias.rosbecker@ptj.se

Klinik: Smile Mölndal
Besöksadress: Mölndals Torg 1
Adress: Mölndals Torg 1
Postadress: 431 30 Mölndal
Telefon: 031-87 37 55
E-post: molndal@colosseumkliniken.se

Klinik: Tandläkare Inger Hultgren
Besöksadress: Taljegårdsgatan 11C
Adress: Taljegårdsgatan 11C
Postadress: 431 53 Mölndal
Telefon: 031-87 22 64
E-post: info@tandlakarehultgren.se

Klinik: Tandläkare Markfjäll
Besöksadress: Bågskyttegatan 3 A
Adress: Bågskyttegatan 3 A
Postadress: 431 43 Mölndal
Telefon: 031-27 59 75
E-post: tandlakare@markfjall.se
<-- Tillbaka