Kliniker i Borås

Klinik: Citytandläkarna (B-M Älverbrandt)
Besöksadress: Lilla Kyrkogatan 20
Adress: Lilla Kyrkogatan 20
Postadress: 503 35 Borås
Telefon: 033-41 13 00
E-post: ulf.hogardh@ptj.se

Klinik: Citytandläkarna (U Hogardh)
Besöksadress: Lilla Kyrkogatan 20
Adress: Lilla Kyrkogatan 20
Postadress: 503 35 Borås
Telefon: 033-41 13 00
E-post: ulf.hogardh@ptj.se

Klinik: Folktandvården Boda
Besöksadress: Smörhulegatan 2
Adress: Smörhulegatan 2
Postadress: 507 42 Borås
Telefon: 010-441 82 30
E-post: boda.ftv@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Centrum Borås
Besöksadress: Österlånggatan 9
Adress: Österlånggatan 9
Postadress: 503 31 Borås
Telefon: 010-441 95 55
E-post: centrum.boras.ftv@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Dalsjöfors
Besöksadress: Stationsvägen 2
Adress: Stationsvägen 2
Postadress: 516 31 Dalsjöfors
Telefon: 010-441 99 50
E-post: dalsjofors.ftv@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Fristad
Besöksadress: Stora vägen 31
Adress: Stora vägen 31
Postadress: 513 33 Fristad
Telefon: 010-441 97 10
E-post: fristad.ftv@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Sandared
Besöksadress: Rullstensvägen 4
Adress: Box 8
Postadress: 518 30 Sandared
Telefon: 010-441 81 90
E-post: sandared.ftv@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Södra Torget
Besöksadress: Bryggaregatan 5
Adress: Bryggaregatan 5
Postadress: 503 38 Borås
Telefon: 010-441 89 30
E-post: sodratorget.ftv@vgregion.se

Klinik: Folktandvården Viskafors
Besöksadress: Hagkällevägen 2
Adress: Hagkällevägen 2
Postadress: 515 34 Viskafors
Telefon: 010-441 99 99
E-post: viskafors.ftv@vgregion.se

Klinik: Sandwallskliniken (A Storvik)
Besöksadress: Sandwalls Plats 13
Adress: Sandwalls Plats 13
Postadress: 503 35 Borås
Telefon: 033-13 48 68
E-post: andreas@sandwallskliniken.se

Klinik: Sandwallskliniken (E Wallander)
Besöksadress: Sandwalls Plats 13
Adress: Sandwalls Plats 13
Postadress: 503 35 Borås
Telefon: 033-13 40 00
E-post: info@sandwallskliniken.se

Klinik: Sleipnertandvården
Besöksadress: Allégatan 39
Adress: Allégatan 39
Postadress: 503 32 Borås
Telefon: 033-10 21 20
E-post: henrik.ramhult@ptj.se

Klinik: Smile Borås
Besöksadress: Allégatan 20
Adress: Allégatan 20
Postadress: 503 32 Borås
Telefon: 033-44 70 30
E-post: roger.moller@smile.se

Klinik: Tandlaget
Besöksadress: Österlånggatan 40-42
Adress: Österlånggatan 40
Postadress: 503 37 Borås
Telefon: 033-12 27 70
E-post: info@tandlaget.net

Klinik: Tandläkare Bjarne Rolf
Besöksadress: Yxhammarsgatan 8-10
Adress: Yxhammarsgatan 8-10
Postadress: 503 31 Borås
Telefon: 033-13 89 20
E-post: bjarne.rolf@ptj.se

Klinik: Tandläkare Carl Norlin
Besöksadress: Arlagatan 12
Adress: Arlagatan 12
Postadress: 503 36 Borås
Telefon: 033-410585
E-post: carl.norlin@ptj.se

Klinik: Tandläkare Emma Älverbrandt
Besöksadress: Torggatan 19
Adress: Torggatan 19
Postadress: 503 34 Borås
Telefon: 033-20 43 85
E-post: emma.alverbrandt@ptj.se

Klinik: Tandläkare Ivan Rosengren
Besöksadress: Västerbrogatan 1
Adress: Västerbrogatan 1
Postadress: 503 30 Borås
Telefon: 033-41 02 91
E-post: ivan.rosengren@tandvardskompaniet.com

Klinik: Tandläkare Kenny Andersson
Besöksadress: Allégatan 11-15
Adress: Allégatan 11-15
Postadress: 503 32 Borås
Telefon: 033-13 02 32
E-post: fjalla83@hotmail.com

Klinik: Tandläkare Lisbeth Stegersjö
Besöksadress: Allégatan 11-15
Adress: Allégatan 11-15
Postadress: 503 32 Borås
Telefon: 033-12 93 41
E-post: lisbeth.stegersjo.00@ptj.se

Klinik: Tandläkare Martin Larsson
Besöksadress: Torggatan 19
Adress: Torggatan 19
Postadress: 503 34 Borås
Telefon: 033-41 49 20
E-post: martin.larsson@ptj.se

Klinik: Tandläkare Monica Silva Johansson
Besöksadress: Skolgatan 5
Adress: Skolgatan 5
Postadress: 503 33 BORÅS
Telefon: 033-10 19 99
E-post: monica.silva.johansson@ptj.se

Klinik: Tandläkare Sara Brimstedt
Besöksadress: Arlagatan 12
Adress: Arlagatan 12
Postadress: 503 36 Borås
Telefon: 033-41 05 85
E-post: sara.brimstedt@ptj.se

Klinik: Tandläkare Simon Grenlöv
Besöksadress: Torggatan 19
Adress: Torggatan 19
Postadress: 503 34 Borås
Telefon: 033-204380
E-post: simon.grenlov@ptj.se

Klinik: Tandläkargruppen Borås (A Privér)
Besöksadress: Arlagatan 12
Adress: Arlagatan 12
Postadress: 503 36 Borås
Telefon: 033-41 05 85
E-post: anders.priver@ptj.se

Klinik: Tandvården Torget
Besöksadress: Lilla Brogatan 17
Adress: Lilla Brogatan 17
Postadress: 503 35 Borås
Telefon: 033-13 60 30
E-post: ttibab@telia.com
<-- Tillbaka